Hỗ trợ trực tuyến

AO NUÔI TÔM CÁ

Ao nuôi tôm, ao nuôi cá ngày nay được làm từ dạng ao tròn, ao khung sắt lót bạt. Nhiều người còn gọi là bể ương nổi, ao ương di động là dùng để nuôi trồng thủy sản như tôm, cá, cua, lươn, bể chứa nước, xăng dầu…vv . Nhưng phần lớn người dùng ứng dụng vào nuôi tôm 2 giai đoạn hoặc nhiều giai đoạn tùy thuộc vào sự tính toán hợp lý của người nuôi để đẩy mạnh sự phát triển (ao có thể dùng để ương hoặc nuôi mật độ cao)