Hỗ trợ trực tuyến

BẢN ĐỒ GEN MẬT ĐỘ CAO VÀ CÁC GEN XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH Ở TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Litopenaeus vannamei) là nền tảng của ngành nuôi tôm toàn cầu, tuy nhiên sự hiểu biết của chúng ta về hệ gen của chúng vẫn còn hạn chế. Lỗ hổng kiến thức này cản trở các nỗ lực nâng cao các đặc tính kinh tế quan trọng như tăng trưởng và kháng bệnh. Một nghiên cứu

Ngày đăng: 07-06-2024

19 Lượt xem

Nghiên cứu bao gồm việc tạo ra các bản đồ gen cho con đực, con cái và trung bình giới tính bằng cách sử dụng mảng đơn bội đa hình nucleotide (SNP) 50K. SNP là các biến thể tại một vị trí đơn lẻ trong trình tự DNA giữa các cá thể và chúng là các chỉ thị giá trị cho các nghiên cứu di truyền. Các nhà nghiên cứu sau đó đã tiến hành một nghiên cứu liên kết toàn bộ hệ gen (GWAS) để xác định các vùng gen liên quan đến giới tính ở tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương.
 
Tầm quan trọng của nghiên cứu này rất đa dạng. Trước hết, việc xây dựng các bản đồ liên kết gen mật độ cao cung cấp một khuôn khổ vững chắc cho các nghiên cứu hệ gen trong tương lai. Những bản đồ này cho phép xác định các chỉ thị di truyền liên quan đến các đặc điểm kinh tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình lai tạo chọn lọc nhằm cải thiện sản lượng tôm. Các nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh tiềm năng của SNP cho việc đặc trưng hóa di truyền và lai tạo chọn lọc ở tôm.
Hơn nữa, hiểu được cơ sở di truyền của việc xác định giới tính đặc biệt có giá trị đối với ngành nuôi trồng thủy sản. Nhiều loài giáp xác nuôi trồng, bao gồm cả tôm, biểu hiện các mô hình tăng trưởng khác biệt theo giới tính, có nghĩa là con đực và con cái phát triển với tốc độ khác nhau. Nuôi các quần thể đơn giới có thể dẫn đến sản lượng cao hơn và giảm nguy cơ của các loài xâm lấn. Bằng cách lập bản đồ vùng xác định giới tính ở tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, nghiên cứu này đặt nền tảng cho các ứng dụng tiềm năng trong quản lý sinh sản, chẳng hạn như sản xuất các quần thể toàn đực hoặc toàn cái thông qua thao tác di truyền hoặc hormone.
 
Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này đáng chú ý vì sự toàn diện và độ chính xác của chúng. Việc sử dụng mảng SNP 50K cho phép lập bản đồ chỉ thị di truyền có độ phân giải cao trên toàn hệ gen tôm. Mức độ chi tiết này là rất quan trọng để xác định các vùng gen cụ thể liên quan đến việc xác định giới tính. Phương pháp GWAS còn củng cố nghiên cứu bằng cách liên kết thống kê các chỉ thị di truyền này với đặc tính giới tính, cung cấp một hướng đi rõ ràng cho các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong tương lai.
Nghiên cứu này xây dựng trên các phát hiện trước đó đã lập bản đồ SNP và xây dựng các bản đồ liên kết di truyền cho tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại mở rộng đáng kể các nguồn tài nguyên hệ gen có sẵn cho loài này, cung cấp một bản đồ chi tiết và mật độ cao hơn có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng, từ lai tạo chọn lọc đến quản lý sinh sản.
Tóm lại, nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bang São Paulo (Unesp) đại diện cho một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực hệ gen của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương. Bằng cách xây dựng các bản đồ gen mật độ cao và xác định các vùng gen liên quan đến việc xác định giới tính, nghiên cứu này cung cấp các công cụ có giá trị để cải thiện các đặc tính kinh tế quan trọng và quản lý quần thể tôm hiệu quả hơn. Công trình này không chỉ nâng cao hiểu biết của chúng ta về di truyền học của tôm mà còn đưa ra các giải pháp thực tiễn cho ngành nuôi trồng thủy sản, phù hợp với các nỗ lực nghiên cứu trước đây và đặt nền móng cho các đổi mới trong tương lai.
 
Nguồn: Natural Science News

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHAN-VIEN-TU-VAN.jpg (17 KB)

1800 6071 (Miễn phí gọi tới)

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Sidebar.jpg (99 KB)

FANPAGE

TUYỂN ĐẠI LÝ BĂNG KEO

bang keo flex tape chinh hang.jpg (384 KB)

QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH

QUY CHE 1.jpg (28 KB)

TIN MỚI NHẤT